laminace

Nabízíme službu horké laminace do formátu B1.
Laminaci realizujeme na laminovacím stroji FOLIANT POLLUX 720. Tuto službu jsme se rozhodli nabídnout vzhledem k tomu, že mnoho zakázek před UV lakem prochází laminací a tak Vám nabízíme obě služby pod jednou střechou.

Vaše reklamní a propagační tiskoviny, obaly, obálky, přebaly knih a mnoho dalších tiskovin získá několikanásobně vyšší odolnost proti mechanickému i chemickému poškození než nezušlechtěný povrch.

Formáty laminace
Minimální formát 250 x 350 mm
Maximální formát 700 x 1000 mm
Jiné formáty než standardní je nutné předem dohodnout.

Gramáž
115 – 400 g/m2
Jiné gramáže je nutné předem dohodnout.

Postavení tisku na archu

Požadavky na dodané archy k laminaci

  • Archy dodávejte ke zpracování nebourané a nezvlněné.
  • Tiskové barvy absolutně suché, vhodné pod laminaci
  • Čerstvé barvy jsou zdrojem rizika a delaminace
  • Prostředky proti oděru, zasychání, silikony, vosky nesmějí být v barvě obsaženy
  • Povrchové napětí musí být vyšší než 35 mN/m
  • Práškovat minimálně, silně ovlivňuje výsledek laminace, popřípadě používat prášky na bázi škrobu nebo glukózy
  • Tiskové laky musí být schopné přijímat lepidla a nesmí zabraňovat migraci, v opačném případě dochází k delaminaci.
  • V případě nedodržení výše uvedených požadavků, neručíme za kvalitu naší práce v plném rozsahu.